Dnia 28 maja 2015 r. Rada Miasta Świdwin podjęła Uchwałę Nr VII/47/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości tej opłaty.

Zgodnie z tą uchwałą od 1 lipca (płatność za lipiec do 10-go sierpnia) osoby, które zadeklarowały segregację odpadów komunalnych będą płaciły o „złotówkę” mniej, bo 11 zł za osobę. Bardziej dotkliwa zmiana czeka osoby, które nie zadeklarowały chęci segregacji odpadów. W tym przypadku stawka wynosić będzie 22 zł za osobę.

Zmiana stawki nie wymaga ponownego składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Informacje z tabelami płatności, uwzględniającymi nową stawkę będą wysyłane w lipcu.