Regulamin PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych