Od 1.10.2014r. obowiązują nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. od początku września rozpowszechnia harmonogramy w wersji papierowej, zostawiając je w skrzynkach (dot. zabudowy jednorodzinnej).

Na naszej stronie również są dostępne nowe harmonogramy odbioru odpadów w formacie PDF. Znajdują się w zakładce "Odbiór odpadów -> Harmonogram odbioru".