PRZYPOMINAMY

że do 10.06.2014r. należy uiścić opłatę
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
odebranych z nieruchomości zamieszkałych
w maju br.