Deklaracja o wysokości opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe – Deklaracja (pdf)

 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – Deklaracja (pdf)

 

Oświadczenie dot. zmiany liczby osób na nieruchomości – Oświadczenie