Zgodnie z art.6m pkt. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996r. - o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W związku z tym, zamieściliśmy odnośnik do platformy e-Puap, która umożliwia składanie deklaracji drogą elektroniczną. ->   e - Deklaracja