PAPIER

 

Jest to najłatwiejszy do przetworzenia surowiec wtórny. Można poddawać go recyklingowi średnio siedem razy, zanim jego włókna będą zbyt krótkie, by można je było ze sobą połączyć. Jak obliczono, tona makulatury pozwala uchronić przed ścięciem 17 drzew!

 

Małe elementy takie jak zszywki można pozostawić – w papierni, gdzie odpady są przetwarzane w formę płynną, nie będzie to stanowiło problemu. Duże elementy jak np. okładki, ramki od kalendarzy itp. powinny zostać oddzielone. Ważne również, aby segregowana makulatura nie była mokra oraz silnie zanieczyszczona.

 

 

TWORZYWA SZTUCZNE / METAL

 

Plastik – Zgnieć butelki przed włożeniem ich do pojemnika, zmniejszymy w ten sposób objętość surowca. Nakrętki które powinniśmy zdjąć przed zgnieceniem plastikowej butelki są dobrze wyceniane w punktach skupu lub często zbierane w celach charytatywnych, warto zainteresować się tą sprawą i osobno zbierać nakrętki od butelek.

 

Metal – można go przetwarzać na wiele sposobów, wytwarzając z niego np. puszki czy naczynia. Przykładowo produkując puszkę ze złomu zamiast wyrabiać nową od początku można zaoszczędzić nawet 96% energii, zmniejszyć zanieczyszczenie wody o 97%
i zdecydowanie ograniczyć negatywny wpływ jaki ma na środowisko produkcja aluminium.

 

SZKŁO

 

W 100% nadaje się do recyklingu. Jest doskonałym surowcem wtórnym, ponieważ można przetwarzać je wielokrotnie. Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów by powstał z niego kolejny produkt. Jeżeli istnieje taka możliwość, to należy segregować je pod względem koloru. Najlepiej usuwać też plastikowe czy metalowe zakrętki, korkowe zatyczki i inne elementy, ponieważ mogą one zakłócać proces przetwarzania. Szklane opakowania należy wrzucać do pojemników na surowce wtórne bez zawartości, najlepiej niepotłuczone, dokładne czyszczenie nie jest konieczne.

 

Nie powinno się usuwać etykiet, jeśli wymaga to użycia wody.

 

Jeśli na etykiecie znajduje się informacja, że etykieta wykonana jest z folii termokurczliwej (PVC) należy ją zdjąć. Zdjęta folia PVC nie nadaje się do recyclingu, należy ją wrzucić do śmieci zmieszanych.

 

Nie należy wrzucać szkła innego niż szklane opakowania (np. szkło okienne, ceramika itp.). Takie szkło powinno być zbierane oddzielnie przez gminy, ponieważ opakowania szklane nie mogą być przetwarzane razem z innymi rodzajami tego surowca.

 

 

 ~~ kilka dobrych wskazówek ~~

 

Jeżeli odpad składa sie z kilku różnych surowców (np. plastikowy kubek od jogurtu
z aluminiowym wieczkiem), należy je rozdzielić, czyli przykładowe wieczko powinno być oderwane od plastikowego kubeczka przed wyrzuceniem obu elementów do kosza na plastik
i metal.

 

Nie powinno się myć opakowań. Pamiętajmy, że mycie opakowań powoduje zwiększone zużycie wody.

 

Opakowania należy jednak opróżniać (nie wyrzucajmy jednak do śmieci w połowie pełnego słoika z dobrym dżemem).

 

 

 

 

Ulotki do pobrania (pdf)