• Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu Miasta Świdwin
    wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej
  •  wykaz przedsiębiorców RDR 

 

         Wykaz firm posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych