Firmą odpowiedzialną za odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Świdwin jest:

 zuk logo

 

    ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.
   ul. Armii Krajowej 21
   78-300 Świdwin

tel. 94 365 24 53 – Zakład Oczyszczania Miasta
       94 365 23 56 – Sekretariat

 

 

Firma ta została wyłoniona w drodze przetargu, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 13 września 1996r. – o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn zm.).

Umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych z firmą została zawarta na okres trzech lat, tj. od 04.11.2015r. do 30.09.2018r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

http://zuk-swidwin.com.pl/aktualnosci